Antwoorden op Kamervragen over rapport Algemene Rekenkamer Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2022

Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op vragen over het rapport 'Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 Koninkrijksrelaties en BES-Fonds' van de Algemene Rekenkamer. De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over rapport Algemene Rekenkamer Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2022