Antwoord op Kamervraag over Slotwet BZK 2022

Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op een vraag over de Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) 2022. De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.

Antwoord op Kamervraag over Slotwet BZK 2022