Antwoorden op Kamervragen commissie Digitale Zaken over resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 BZK, EZK en JenV

Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen over de resultaten van het verantwoordingsonderzoek over 2023 bij de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Justitie en Veiligheid (JenV). De vaste commissie voor Digitale Zaken in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen commissie Digitale Zaken over resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 BZK, EZK en JenV