Antwoorden op Kamervragen commissie Digitale Zaken over jaarverslagen 2023 BZK, EZK en JenV

Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen over de jaarverslagen over 2023 van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Justitie en Veiligheid (JenV). De vaste commissie voor Digitale Zaken in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen commissie Digitale Zaken over jaarverslagen 2023 BZK, EZK en JenV