Antwoorden op Kamervragen over rapport Algemene Rekenkamer VWS 2022

Minister Kuipers (VWS), minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) en staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geven antwoord op vragen over het rapport 'Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport' van de Algemene Rekenkamer. De Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over rapport Algemene Rekenkamer VWS 2022