Antwoord op vragen over rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij Buitenlandse Zaken

Minister Hoekstra (BZ) geeft antwoord op vragen over het rapport van de Algemene Rekenkamer: Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. De vragen zijn gesteld door de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken.

Antwoord op vragen over rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij Buitenlandse Zaken (PDF | 4 pagina's | 160 kB)