Waar kan ik stemmen op de verkiezingsdag?

Om te stemmen gaat u naar een stembureau in de gemeente waar u woont. U kunt ook in een andere gemeente stemmen. Dan moet u een kiezerspas aanvragen.

Stembureaus in uw gemeente vinden

De stembureaus zijn open op de verkiezingsdag, van 7.30 tot 21.00 uur. Bekijk de stembureaus bij u in de buurt op de website van uw gemeente of op WaarIsMijnStemlokaal.nl.

Vóór de verkiezing ontvangt u thuis een overzicht met de adressen van alle stembureaus in de gemeente. Op dit overzicht staan ook de stembureaus waar mensen met een lichamelijke beperking goed terechtkunnen.

Stemmen in uw eigen gemeente met uw stempas

Als u gaat stemmen, moet u uw stempas en een geldig identiteitsbewijs meenemen.

Stemmen in een andere gemeente met een kiezerspas

Wilt u in een andere gemeente stemmen dan waar u staat ingeschreven? Dan moet u op tijd een kiezerspas aanvragen. Dit doet u schriftelijk bij uw gemeente. Of u gaat naar de balie van uw gemeente.

Met de kiezerspas kunt u stemmen in iedere gemeente in Nederland.

Toegankelijkheid stembureaus voor mensen met een beperking

Alle kiesgerechtigden moeten gebruik kunnen maken van hun kiesrecht. Op WaarIsMijnStemlokaal.nl staat welke stembureaus (extra) makkelijk bereikbaar zijn voor bijvoorbeeld mensen in een rolstoel. Of waar hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden beschikbaar zijn.

U kunt ook navragen bij uw gemeente welke stembureaus toegankelijk zijn voor mensen met een beperking