Wat is de regering en wat is het kabinet?

De regering bestaat uit de Koning en alle ministers. Het kabinet bestaat uit alle ministers en alle staatssecretarissen.

Taken van de regering

De regering is onder ander verantwoordelijk voor:

  • de uitvoering van wetgeving en Rijksoverheidstaken;
  • de begrotingen opstellen en aanpassen.

Taken van het kabinet

Het kabinet:

  • benoemt commissarissen van de koning, burgemeesters en leden van de rechterlijke macht;
  • bestuurt het land en voert het beleid uit.

Ministerraad

De ministers vormen samen de ministerraad. De minister-president is voorzitter van de ministerraad. De ministerraad besluit over het beleid van de regering.