Waar stem ik voor bij de waterschapsverkiezingen?

Bij de waterschapsverkiezingen stemt u voor het algemeen bestuur van een waterschap. Dit is vergelijkbaar met de gemeenteraad. Het algemeen bestuur bepaalt het beleid van het waterschap en controleert het dagelijks bestuur.

Informatie over partijen en kandidaten waar u op kunt stemmen

Op de website van uw waterschap vindt u informatie over de politieke partijen en kandidaten die meedoen aan de verkiezing. Voor de verkiezingen ontvangt u thuis de kandidatenlijst. Op de websites van de partijen leest u hun plannen.

Taken waterschappen

Nederland telt in totaal 21 waterschappen.

Nederland ligt voor een groot deel onder de zeespiegel. Goed waterbeheer is daarom onmisbaar. De 21 waterschappen in Nederland zorgen ervoor dat wij droge voeten houden. En dat we schoon water hebben. Een waterschap wordt ook wel een hoogheemraadschap genoemd. Zij houden zich bezig met:

  • Het beheer van dijken en sluizen om Nederland te beschermen tegen overstromingen;
  • Het zuiveren van afvalwater;
  • Zorgen voor voldoende water. Bijvoorbeeld door water op te slaan bij droogte en water weg te pompen als het veel regent;
  • Zorgen dat het water in sloten, rivieren en beken schoon en gezond is voor mens, plant en dier. 

Bestuur van een waterschap

Een waterschap wordt bestuurd door een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit 18 tot 30 leden. Het grootste deel daarvan wordt gekozen bij verkiezingen. Een deel van het algemeen bestuur is voor vertegenwoordigers van boeren en natuurbelangen. Dit heten geborgde zetels. Zowel het algemeen bestuur als het dagelijks bestuur staat onder leiding van de dijkgraaf of watergraaf.