Mijn ouder heeft zorg en ondersteuning nodig: wat moet ik weten en regelen?

Bekijk waar u terecht kunt als uw ouder zorg en ondersteuning nodig heeft. Bijvoorbeeld vanwege ziekte of een lichamelijke beperking. 

Heeft u zelf of uw partner zorg nodig? Ga dan naar de vragenlijst over zorg voor uzelf of de vragenlijst over zorg voor uw partner.

Heeft uw ouder zorg en ondersteuning nodig? Lees de vragen en antwoorden over zorg en ondersteuning thuis.