Beslisnota bij Kamerbrief over geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 24 juni 2024

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 24 juni 2024