Kamerbrief over amendering van de Verordeningen Meerjarenplan Noordzee, Oostzee en Westelijke wateren

Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over het voorstel van de Europese Commissie tot amendering van de Verordening Meerjarenplannen Noordzee, Oostzee en Westelijke wateren. De Verordening is van 6 december 2023.

Kamerbrief over amendering van de Verordeningen Meerjarenplan Noordzee, Oostzee en Westelijke wateren