Kamerbrief over impactanalyse ETS2 opt-in landbouw en visserij

Minister Adema (LNV) stuurt de Tweede Kamer de impactanalyse ETS2 (Europese emissiehandelssysteem voor fossiele brandstoffen) opt-in. De analyse richt zich op de financiële gevolgen van de ETS2 opt-in voor de landbouw- en visserijsectoren. En de opties die zij hebben om het fossiel brandstofgebruik terug te dringen.

Kamerbrief over impactanalyse ETS2 opt-in landbouw en visserij