Actieplan Voedselveiligheid

Dit actieplan beschrijft hoe de aanbevelingen van de Commissie Sorgdrager worden geïmplementeerd. De Commissie Sorgdrager heeft onderzoek gedaan naar fipronil in eieren.

Actieplan Voedselveiligheid (PDF | 45 pagina's | 896 kB)