Rijksoverheid stimuleert duurzame productie voedsel

Wereldwijd stijgt de vraag naar voedsel. De Rijksoverheid stimuleert duurzame productie van voedsel. Producenten houden bij die productie rekening met het milieu en met het klimaat.

Overheid helpt bedrijven bij duurzame voedselproductie

Voor de productie van voedsel zijn energie, water en grondstoffen nodig. Bij die productie ontstaat ook afval. Duurzame productie belast het milieu zo min mogelijk. Het bedrijfsleven is verantwoordelijk voor duurzame productie van voedingsmiddelen. De overheid helpt bedrijven hierbij. Bijvoorbeeld met geld voor onderzoek. Of met het wegnemen van mogelijke belemmeringen in regelgeving.

Samenwerking bij verduurzaming voedsel

Bedrijven en overheid werken samen in de Alliantie Verduurzaming Voedsel. Dit is een samenwerkingsverband van:

 • Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL);
 • Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI);
 • Vereniging Nederlandse Cateringsorganisaties (VENECA);
 • de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi).

Bij de verduurzaming van voedsel richt de alliantie zich op:

 • klimaat;
 • circulaire economie;
 • biodiversiteit;
 • duurzaam en gezond.

Marktaandeel duurzaam voedsel groeit

Nederlanders kopen steeds vaker duurzaam geproduceerd voedsel. Dit blijkt uit de Monitor Duurzaam Voedsel. In 2020 werd voor € 8,2 miljard aan duurzaam voedsel gekocht. Bij dit voedsel werd er:

 • tijdens de productie beter rekening gehouden met het milieu;
 • gelet op de gezondheid van dieren;
 • gelet op de werkomstandigheden van boeren.

Dat is 7% meer dan het jaar daarvoor. Het marktaandeel steeg in een jaar tijd van 14% naar 16%. In 2010 was dit 3,5%.

Duurzame veehouderij

De Rijksoverheid wil dat de veehouderij duurzamer wordt. Dat betekent meer dierenwelzijn en minder schade voor het milieu. In de 4e voortgangsrapportage Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij staat welke maatregelen in de sector mogelijk zijn. Bijvoorbeeld een besparing van 40% op diesel, de belangrijkste energiebron van melkveebedrijven.

Duurzaam vlees en zuivel

De productie van vlees en zuivel legt grote druk op het milieu en het klimaat. Zo komen bij productie, vervoer en bereiding van voedsel broeikasgassen in de lucht. Bij dierlijke producten is dat meer dan bij plantaardige producten.

Daarnaast legt de productie van diervoeders, zoals sojaschroot, druk op de biodiversiteit in de producerende landen. Daarom investeert de Rijksoverheid  in alternatieven voor eiwitbronnen.

Alternatieve eiwitbronnen

Alternatieve eiwitbronnen zijn niet alleen geschikt voor voeding voor mensen, maar ook voor dierenvoer. Producenten kunnen duurzamere eiwitbronnen halen uit:

 • insecten;
 • microalgen;
 • zeewieren;
 • peulvruchten;
 • paddenstoelen;
 • noten.

Nieuwe voedselproducten op basis van plantaardige eiwitten

Op 16 februari 2017 startte de New Food Challenge. Die daagt startende bedrijven uit om aantrekkelijke nieuwe voedselproducten op basis van plantaardige eiwitten te ontwikkelen. Plantaardige eiwitten zorgen onder meer voor een duurzamere voedselproductie.

Op 29 juni 2017 ontvingen 8 winnaars een cheque van € 30.000. Zij krijgen een half jaar de tijd om hun plannen uit te werken. Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt de plannen opnieuw. Zo’n 5 winnaars komen in aanmerking voor een vervolgsubsidie van maximaal € 250.000.