Besluit op Woo-verzoek over uitvoering geven door de Staat aan het vonnis van de rechtbank van 14 april 2021

Besluit op een verzoek om informatie over uitvoering geven door de Staat aan het vonnis van de rechtbank van 14 april 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).