Voetbalvandalisme voorkomen

De overheid wil voetbalvandalisme voorkomen. Gemeenten, de politie, het Openbaar Ministerie (OM) en voetbalclubs werken hier samen aan. Bijvoorbeeld door een gebiedsverbod voor hooligans of vervoersregelingen voor supporters bij risicowedstrijden.

Voetbalvandalisme voorkomen voordat het voetbalseizoen begint

De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid en wil voetbalgeweld voorkomen. Bijvoorbeeld door:

 • inspraak te hebben in de planning voor de nieuwe competitie;
 • inzet van beveiliging en politie vooraf te bespreken met de politie, het OM en de clubs;
 • afspraken te maken over de opvang van supporters van de bezoekende voetbalclub.

Gemeenten, politie, het OM en voetbalclubs beginnen hier al mee voordat het voetbalseizoen begint. Tijdens het seizoen zijn aanpassingen mogelijk.

Maatregelen tijdens voetbalwedstrijd

Vlak voor en tijdens voetbalwedstrijden kunnen gemeenten, politie en voetbalclubs maatregelen nemen om voetbalgeweld te voorkomen.

Vervoersregeling bij hoog risico op voetbalgeweld

Supporters mogen meestal zelf bepalen hoe ze naar het stadion reizen. Maar in sommige gevallen is er een vervoersregeling nodig. Bij risicowedstrijden worden supporters van de bezoekende club van en naar het stadion begeleid. Dit kan op verschillende manieren:

 • Supporters mogen met de auto komen, maar moeten zich onderweg melden.
 • Supporters moeten verplicht met georganiseerd vervoer (bus of trein) reizen.

Alcohol- en drugsgebruik tijdens voetbalwedstrijd

De gemeente, politie en voetbalclub bepalen voor een wedstrijd of supporters:

 • alcohol mogen drinken;
 • alleen alcohol met een laag percentage mogen drinken;
 • helemaal geen alcohol mogen drinken.

Dronken supporters mogen het stadion niet in. Ook mogen supporters geen drugs gebruiken tijdens wedstrijden. Suppoosten fouilleren iedere supporter op alcoholbezit en/of drugsbezit bij de ingang van het stadion.

Wedstrijd stilleggen bij discriminerende spreekkoren

Voetbalsupporters mogen voor of tijdens wedstrijden geen antisemitische, racistische en op een andere manier discriminerende teksten plaatsen op spandoeken. Ook mogen zij geen antisemitische, racistische en op een andere manier discriminerende liederen zingen (spreekkoren). Als een spreekkoor zich voordoet, bestaat de mogelijkheid om de wedstrijd stil te leggen. Bij aanhoudende spreekkoren bestaat de mogelijkheid om de wedstrijd volledig te staken.

Vuurwerk tijdens voetbalwedstrijd verboden

Voetbalsupporters mogen in het stadion geen vuurwerk afsteken. Ook buiten het stadion mogen supporters geen vuurwerk bij zich hebben. Iemand met vuurwerk mag het stadion niet in of moet het stadion verlaten en kan bestraft worden met een stadionverbod.

Voetbalvandalisme voorkomen door Voetbalwet

Burgemeesters en officieren van justitie kunnen speciale maatregelen nemen om overlast of voetbalgeweld te voorkomen. Zoals een gebiedsverbod of een meldplicht voor overlastgevers en voetbalvandalen.

Om misstanden rond voetbalwedstrijden nog beter te voorkomen zijn de bevoegdheden van de burgemeester sinds 1 juli 2015 verder uitgebreid. Bijvoorbeeld:

 • Burgemeesters kunnen hooligans een langdurig gebiedsverbod, meldplicht of groepsverbod opleggen (maximaal 2 jaar).
 • Burgemeesters kunnen supporters die voor het eerst worden betrapt op voetbalgeweld (first offenders) een gebiedsverbod, meldplicht of groepsverbod opleggen.
 • Burgemeesters kunnen relschoppers met een stadionverbod van de voetbalclub of de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) een meldplicht of een gebiedsverbod opleggen. De burgemeester houdt zo hooligans per wedstrijd uit de buurt van het stadion.
 • Een gebiedsverbod, meldplicht of groepsverbod rond een thuiswedstrijd kan worden uitgebreid naar uitwedstrijden.

De maatregelen staan in de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast. Deze wet wordt ook wel de Overlastwet of Voetbalwet genoemd.