Voetbalvandalisme voorkomen

De overheid wil voetbalvandalisme voorkomen. Gemeenten, de politie, het Openbaar Ministerie (OM) en betaald voetbalclubs werken hier samen aan. Bijvoorbeeld door een gebiedsverbod voor hooligans of het vergroten van de pakkans bij misdragingen.

Voetbalvandalisme voorkomen voordat het voetbalseizoen begint

In alle gemeenten is de burgemeester verantwoordelijk voor de openbare orde. De burgemeester heeft mogelijkheden en bevoegdheden die hij kan inzetten om voetbalgeweld te voorkomen. Bijvoorbeeld door:

  • inspraak te hebben in de planning voor de nieuwe competitie;
  • inzet van beveiliging en politie vooraf te bespreken met de politie, het OM en de clubs;
  • afspraken te maken over de opvang van supporters van de bezoekende voetbalclub.

Gemeenten, politie, het OM en voetbalclubs beginnen hier al mee voordat het voetbalseizoen begint. Tijdens het seizoen zijn aanpassingen mogelijk.

Maatregelen tijdens voetbalwedstrijd

Vlak voor en tijdens voetbalwedstrijden kunnen gemeenten, politie en voetbalclubs maatregelen nemen om voetbalgeweld te voorkomen. Bijvoorbeeld met een vervoersregeling voor de bezoekende supporters of een verbod op alcohol. Voor een wedstrijd vindt er overleg plaats welke maatregelen er genomen zullen worden.

Maatregelen om voetbalvandalisme te voorkomen

Burgemeesters en officieren van justitie kunnen speciale maatregelen nemen om voetbalvandalisme of voetbalgeweld te voorkomen. Zoals een gebiedsverbod of een meldplicht voor overlastgevers en voetbalvandalen.