Veilig naar een voetbalwedstrijd

De Rijksoverheid wil het voetbal veilig en gastvrij houden voor supporters die geen problemen veroorzaken. Bijvoorbeeld door relschoppers harder aan te pakken. En te voorkomen dat deze personen nogmaals de fout in gaan. Supporters hebben nu ook last van de veiligheidsmaatregelen tegen hooligans.

Veilig en gastvrij voetbal

Een kleine groep relschoppers zorgt voor voetbalgeweld tijdens en rondom voetbalwedstrijden. Dit gaat vaak ten koste van het plezier van de gewone supporters. Verschillende partijen werken samen om het voetbal veilig en gastvrij te houden. Dit zijn onder meer:

 • het ministerie van Justitie en Veiligheid;
 • de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB);
 • voetbalclubs;
 • gemeenten;
 • politie;
 • het Openbaar Ministerie (OM);
 • het Landelijk Supporterscollectief.

Aandachtspunten veilig en gastvrij voetbal

De partijen die werken aan veilig en gastvrij voetbal richten zich op 7 aandachtspunten:

 • een individuele aanpak van hooligans, waardoor echte supporters minder last hebben van relschoppers (persoonsgerichte aanpak);
 • de bouwveiligheid van stadion verbeteren;
 • de regierol van gemeenten versterken;
 • supporters(verenigingen) meer betrekken bij beleid over voetbal en veiligheid;
 • tegengaan van racisme en discriminatie;
 • de weerbaarheid van betaald voetbal organisaties vergroten; 
 • tegengaan van vuurwerk in en rondom stadions.

Onderzoek naar veiligheid voetbalwedstrijden

Het Auditteam voetbal en veiligheid onderzoekt geweldsincidenten bij voetbalwedstrijden. Daarnaast brengt het trends in slecht gedrag van hooligans in kaart.

De onderzoeksresultaten helpen onder meer de burgemeesters, politie en de KNVB bij het bestrijden van voetbalvandalisme.

Voortgang in 2021

In november 2021 stuurde de minister van Justitie en Veiligheid een brief naar de Tweede Kamer. In deze brief staat de aanpak van ongeregeldheden rondom voetbalwedstrijden centraal. Het nieuwe kader Veilig en Gastvrij Voetbal is meegezonden.

In april 2020 informeerde de minister de Tweede Kamer al over alle ontwikkelingen op het gebied van voetbal en veiligheid.