Veilig naar een voetbalwedstrijd

De Rijksoverheid wil het voetbal weer toegankelijk maken voor supporters die geen problemen veroorzaken. Bijvoorbeeld door relschoppers harder aan te pakken en de combiregeling en clubkaart af te schaffen. Supporters hebben nu ook last van de veiligheidsmaatregelen tegen hooligans.

Toegankelijk, gastvrij en veilig voetbal in 2020

Een kleine groep relschoppers zorgt voor voetbalgeweld tijdens en rondom voetbalwedstrijden. Dit gaat vaak ten koste van het plezier van de gewone supporters. Verschillende partijen werken samen om de ambitie toegankelijk, gastvrij en veilig voetbal in 2020 te bereiken. Dit zijn onder meer:

 • het ministerie van Justitie en Veiligheid;
 • de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB);
 • voetbalclubs;
 • gemeenten;
 • politie;
 • het Openbaar Ministerie (OM).

Aandachtspunten veilig voetbal

De partijen die werken aan toegankelijk, gastvrij en veilig voetbal  richten zich op 5 aandachtspunten:

 • Een individuele aanpak van hooligans, waardoor echte supporters minder last hebben van relschoppers.
 • Voetbal gastvrijer maken voor uit- en thuissupporters.
 • Stadions in Nederland veiliger maken.
 • Regierol van gemeenten versterken.
 • Supporters(verenigingen) meer betrekken bij beleid over voetbal en veiligheid.

In 2016 zijn 7 pilots gestart met nieuwe plannen voor toegankelijker, gastvrijer en veiliger voetbal. Deze pilots hebben allen betrekking op een van deze aandachtspunten.

Onderzoek naar veiligheid voetbalwedstrijden

Het Auditteam voetbal en veiligheid onderzoekt geweldsincidenten bij voetbalwedstrijden. Daarnaast brengt het trends in slecht gedrag van hooligans in kaart.

De onderzoeksresultaten helpen onder meer de burgemeesters, politie en de KNVB bij het bestrijden van voetbalvandalisme.

Voortgang in 2020

In 2020 stuurt het kabinet een brief naar de Tweede Kamer. Deze gaat over de voortgang van het programma toegankelijk, gastvrij en veilig voetbal.