Veilig naar een voetbalwedstrijd

De Rijksoverheid wil het voetbal veilig en gastvrij houden voor supporters. Bijvoorbeeld door relschoppers harder aan te pakken. Ook moet worden voorkomen dat deze personen nogmaals de fout in gaan.
Ook supporters hebben last van de veiligheidsmaatregelen tegen hooligans. Het is van belang dat er bij supporters draagvlak bestaat voor noodzakelijke maatregelen. Daarom worden supporters ook betrokken.

Veilig en gastvrij voetbal

Een kleine groep relschoppers zorgt voor misdragingen, geweld en spreekkoren tijdens en rondom voetbalwedstrijden. Dit gaat ten koste van het plezier en de veiligheid van gewone supporters. Verschillende partijen werken samen om het voetbal veilig en gastvrij te houden. Dit zijn onder meer:

 • het ministerie van Justitie en Veiligheid;
 • de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB);
 • betaald voetbalclubs;
 • gemeenten met een betaald voetbal club;
 • politie;
 • het Openbaar Ministerie (OM);
 • het Supporterscollectief Nederland.

Aandachtspunten veilig en gastvrij voetbal

De partijen die werken aan veilig en gastvrij voetbal richten zich op de volgende aandachtspunten:

 • een individuele aanpak van hooligans waardoor echte supporters minder last hebben van relschoppers (persoonsgerichte aanpak);
 • de regierol van gemeenten versterken;
 • tegengaan van racisme en discriminatie;
 • supporters(verenigingen) meer betrekken bij beleid over voetbal en veiligheid;
 • tegengaan van vuurwerk in en rondom stadions;
 • de weerbaarheid van betaald voetbal organisaties vergroten; 
 • veilige stadions.

Onderzoek naar veiligheid voetbalwedstrijden

Het Auditteam voetbal en veiligheid onderzoekt geweldsincidenten bij voetbalwedstrijden. Daarnaast brengt het trends in slecht gedrag van hooligans in kaart.

De onderzoeksresultaten helpen onder meer de burgemeesters, politie en de KNVB bij het bestrijden van voetbalvandalisme.

Voortgang veilig en gastvrij voetbal

Na het opheffen van de corona-maatregelen nam het aantal incidenten in en rondom het voetbal toe ten opzichte van de periode voor corona. Relschoppers lijken het voetbal als uitlaatklep te kiezen.
De Rijksoverheid wil deze trend bij het voetbal keren. En doet dat samen met de andere voetbalpartners. De basis hiervoor staat in het kader Veilig en gastvrij voetbal en een pakket aan maatregelen. In april 2023 is de Tweede Kamer geïnformeerd over een aanvullende maatregel die onmiddellijk is genomen door de KNVB. Namelijk het stilleggen en staken van wedstrijden als voorwerpen op het veld worden gegooid.

De minister van Justitie en Veiligheid onderstreept het belang van voetbal voor de Nederlandse maatschappij. De minister ziet ook dat de maatregelen uit het richtinggevend kader en de maatregelen die daarna genomen zijn hun vruchten afwerpen. In Nederland kunnen veel instrumenten ingezet worden. Tegelijkertijd kunnen deze instrumenten nog vaker, steviger en consequenter ingezet worden. Daarom wordt de aanpak versterkt met 4 speerpunten:

 • stevige aanpak van individuen en groepen die zich misdragen; 
 • ruimte voor en samenwerking met supporters; 
 • inclusiviteit bevorderen en racisme en discriminatie tegengaan; 
 • versterken van governance en wedstrijdorganisatie.