Landelijke maatregelen bij uitbraak vogelgriep

Sinds 26 oktober 2021 gelden landelijke maatregelen tegen vogelgriep. Alle commerciële houders moeten hun vogels ophokken en eerder melding maken bij verhoogde sterfte van pluimvee. Alle particuliere houders moeten hun risicovogels afschermen. Het is verboden om locaties met risicovogels te bezoeken, behalve voor bijvoorbeeld dierenartsen en personeel.  

Extra regels voor vervoer

Voor commerciële houders van hoenderachtigen, ganzen en eenden gelden extra vervoersregels. Vervoeren mag alleen:

  • van bedrijf naar bedrijf zonder tussenstop;
  • volgens hygiëneprotocollen;
  • en na een klinische inspectie.

Deze regels gelden ook voor commerciële houders die hun eenden en kalkoenen naar het slachthuis vervoeren.

Ophokplicht voor pluimveebedrijven

Alle pluimveebedrijven moeten hun vogels naar binnen brengen. In bijvoorbeeld een afgesloten schuur of loods. Behalve bedrijven met fazanten en loopvogels. Die moeten hun dieren afschermen.

Een ophokplicht geldt voor pluimveebedrijven die vogels houden en daaraan verdienen. Zoals bedrijven die pluimvee houden voor vlees en eieren. Bekijk de lijst met besmettingen van vogelgriep bij bedrijven.

Vooral pluimvee dat buiten scharrelt, loopt risico. Deze dieren komen makkelijker in contact met besmette wilde vogels en -watervogels. Bekijk de kaart met door vogelgriep besmette dode wilde vogels

Aanscherping meldplicht

Als vogelgriep voorkomt in Nederland moeten pluimveehouders eerder melding maken bij verhoogde sterfte van bijvoorbeeld leghennen en vleeskuikens.

Afschermplicht voor hobbyhouders met risicovogels

Particuliere vogelhouders, kinderboerderijen en dierentuinen moeten hun risicovogels weghouden van wilde vogels en -watervogels. En van de uitwerpselen van wilde vogels. Bijvoorbeeld door risicovogels in een volière te houden.

Lees meer over welke vogelsoorten risicovogels zijn.

Bezoekverbod voor locaties die risicovogels houden

Er is een verbod op bezoek aan alle bedrijven en locaties met risicovogels. Zoals hoenderachtige, watervogels en loopvogels. Alleen personeel en dierenartsen zijn toegestaan, maar moeten zich houden aan het hygiëneprotocol.

Voor bezoek aan dierentuinen en kinderboerderijen gelden uitzonderingen:

  • Dierentuinen mogen bezoek ontvangen als hun risicovogels in een volière zitten. Daarnaast moeten zij zich aan bepaalde Europese regels van de dierengezondheidswetgeving houden. 
  • Kinderboerderijen die geen geld verdienen aan het houden van dieren, mogen bezoek ontvangen. Maar moeten bezoekers weghouden van plekken waar risicovogels opgesloten of afgeschermd zitten.