Landelijke maatregelen bij uitbraak vogelgriep

De ophok- en afschermplicht is in bijna heel Nederland ingetrokken. Deze plicht geldt nog wel in de Gelderse Vallei. Daar moeten commerciële houders hun vogels ophokken en particuliere houders moeten hun risicovogels afschermen. Alle commerciële houders moeten melding maken bij verhoogde sterfte van pluimvee.

Extra regels voor vervoer

Voor commerciële houders van hoenderachtigen, ganzen en eenden gelden extra vervoersregels. Vervoeren mag alleen:

  • van bedrijf naar bedrijf zonder tussenstop;
  • volgens hygiëneprotocollen;
  • en na een klinische inspectie.

Deze regels gelden ook voor commerciële houders die hun eenden en kalkoenen naar het slachthuis vervoeren.

Ophokplicht voor pluimveebedrijven Gelderse Vallei

Pluimveebedrijven in de Gelderse Vallei moeten hun vogels binnen houden. In bijvoorbeeld een afgesloten schuur of loods. Dit geldt voor de bedrijven die vogels houden en daaraan verdienen. Zoals bedrijven die pluimvee houden voor vlees en eieren. De ophok- en afschermplicht in de rest van Nederland is sinds 6 juli 2023 ingetrokken. Sinds 30 augustus 2023 geldt er voor pluimveebedrijven in de Limburgse Peel geen ophok- en afschermplicht meer.

Er is een kaart met een actueel overzicht van de regio's waar de ophok- en afschermplicht van toepassing is.

Fazanten en loopvogels afschermen

Voor bedrijven met fazanten en loopvogels in de Gelderse Vallei geldt de ophokplicht niet. Maar zij moeten wel hun dieren zó afschermen dat zij niet in contact kunnen komen met wilde watervogels en hun uitwerpselen.

Risico op besmetting 

Het risico op besmetting is momenteel lager en daarom is de ophok- en afschermplicht in een groot deel van Nederland ingetrokken. Het virus komt nog wel voor onder wilde vogels. Bekijk de kaart met door vogelgriep besmette dode wilde vogels.

Aanscherping meldplicht

Als vogelgriep voorkomt in Nederland moeten pluimveehouders eerder melding maken bij verhoogde sterfte van bijvoorbeeld leghennen en vleeskuikens.

Afschermplicht voor hobbyhouders met risicovogels

Particuliere vogelhouders, houders van kinderboerderijen en dierentuinen moeten hun risicovogels (hoenderachtigen, watervogels, loopvogels) afschermen van wilde vogels. En van de uitwerpselen van wilde vogels. Dit geldt voor de Gelderse Vallei.

Vul uw postcode in op de kaart en controleer of u in een regio zit waar de ophok- en afschermplicht van toepassing is of niet. 

Lees meer over welke vogelsoorten risicovogels er zijn.

Bezoekverbod voor de commerciële sector

Er is een verbod op bezoek aan alle commerciële bedrijven en locaties met risicovogels. Zoals hoenderachtige, watervogels en loopvogels. Alleen personeel en dierenartsen zijn toegestaan, maar moeten zich houden aan het hygiëneprotocol. Er gelden uitzonderingen voor het bezoekverbod. Bijvoorbeeld als het bezoek noodzakelijk is voor de volksgezondheid, het geven van praktijkonderwijs of het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. 

Voor bezoek aan dierentuinen en kinderboerderijen gelden ook uitzonderingen:

  • Dierentuinen mogen bezoek ontvangen als hun risicovogels in een volière zitten. Daarnaast moeten zij zich aan bepaalde Europese regels van de dierengezondheidswetgeving houden. 
  • Kinderboerderijen mogen bezoek ontvangen. Maar moeten bezoekers weghouden uit de verblijfplaats waar risicovogels gehouden worden.