Maatregelen vogelgriep

Sinds 6 juli 2021 is de afscherm- en ophokplicht in heel Nederland ingetrokken. Dat betekent dat bedrijven hun vogels niet langer hoeven op te hokken en hobbyboeren. En dierentuinen hoeven hun vogels niet meer af te schermen. Voor commerciële pluimveebedrijven gelden nog wel enkele maatregelen voor bijvoorbeeld bezoekers.

Ruimen van bedrijven

Als een pluimveebedrijf besmet raakt met de zeer gevaarlijke (hoogpathogene) variant van vogelgriep, dan worden de vogels gedood en de karkassen vernietigd. Vervolgens wordt een reinigings- en besmettingsprotocol van de NVWA doorlopen. Is dat gebeurd, dan geeft de NVWA het bedrijf weer vrij.

Hygiënemaatregelen voor personeel en bezoek

Bedrijven die risicovogels houden moeten voorkomen dat personeel of bezoek vogelgriep verspreidt. Gescheiden ruimtes waarin vogels verblijven (schoon gedeelte/vuilgedeelte principe) zijn onderdeel van de maatregelen. Niemand mag een stal in of uit, zonder zich om te kleden en te wassen. Ook moeten bedrijven voldoende haarnetjes, handschoenen en mondkapjes hebben voor personeel en bezoek. Alle hygiënemaatregelen staan in het Hygiëneprotocol bezoekers pluimveebedrijven

Bezoekersgegevens registreren

Bedrijven die risicovogels houden, moeten contactgegevens van bezoek registreren. Lees in artikel 16 Registratieplicht om welke contactgegevens het gaat. Bezoekers mogen voor hun bezoek 72 uur niet bij gelijke bedrijven komen. Voor dierenartsen geldt de 72 uursregel niet. 

Eerder melden van zieke leghennen en vleeskuikens

Houders van pluimveebedrijven moeten bij ziekteverschijnselen van hun pluimvee direct een dierenarts raadplegen. Als er een vermoeden is van vogelgriep, moeten ze dit direct melden bij de NVWA. Lees wanneer en hoe u een melding maakt.

Hygiënemaatregelen stro en strooisel eenden en kalkoenen

Houders van bedrijven met eenden en kalkoenen moeten voorkomen dat vogelgriep de stal in wordt gebracht met strooisel dat op het erf ligt. Op het erf opgeslagen strooisel moet altijd worden afgedekt. Dit om te voorkomen dat het strooisel wordt bevuild met uitwerpselen van wilde vogels die mogelijk besmet zijn. Ook moeten ze bijvoorbeeld banden reinigen van karretjes waarmee ze strooisel naar verschillende stallen rijden. Alle hygiënemaatregelen voor strooisel van eenden- en kalkoenbedrijven staan in het hygiëneprotocol voor strooisel.