Landelijke maatregelen bij uitbraak vogelgriep

Sinds 5 oktober 2022 gelden er opnieuw maatregelen tegen vogelgriep. Commerciële houders moeten hun vogels ophokken en particuliere houders moeten hun risicovogels afschermen. Alle commerciële houders moeten eerder melding maken bij verhoogde sterfte van pluimvee. Het is in heel Nederland verboden om locaties met risicovogels te bezoeken, behalve voor bijvoorbeeld dierenartsen en personeel.  

Extra regels voor vervoer

Voor commerciële houders van hoenderachtigen, ganzen en eenden gelden extra vervoersregels. Vervoeren mag alleen:

  • van bedrijf naar bedrijf zonder tussenstop;
  • volgens hygiëneprotocollen;
  • en na een klinische inspectie.

Deze regels gelden ook voor commerciële houders die hun eenden en kalkoenen naar het slachthuis vervoeren.

Ophokplicht voor pluimveebedrijven

In heel Nederland moeten pluimveebedrijven hun vogels binnen houden. In bijvoorbeeld een afgesloten schuur of loods.

Vul uw postcode in op de kaart en controleer of u in een beperkingszone zit. Dit zijn donkergroen- of roodgekleurde zones in een straal van 10 kilometer rondom een uitbraak van vogelgriep. 

Een ophokplicht geldt voor pluimveebedrijven die vogels houden en daaraan verdienen. Zoals bedrijven die pluimvee houden voor vlees en eieren. Bekijk de lijst met besmettingen van vogelgriep bij bedrijven.

Fazanten en loopvogels afschermen

Voor bedrijven met fazanten en loopvogels geldt de ophokplicht niet. Zij moeten hun dieren afschermen. En zo voorkomen dat ze in contact komen met wilde watervogels en hun uitwerpselen.

Risico besmetting scharrelpluimvee 

Vooral pluimvee dat buiten scharrelt, loopt risico. Deze dieren komen makkelijker in contact met besmette wilde vogels en -watervogels. Bekijk de kaart met door vogelgriep besmette dode wilde vogels

Aanscherping meldplicht

Als vogelgriep voorkomt in Nederland moeten pluimveehouders eerder melding maken bij verhoogde sterfte van bijvoorbeeld leghennen en vleeskuikens.

Afschermplicht voor hobbyhouders met risicovogels

Particuliere vogelhouders, houders van kinderboerderijen en dierentuinen moeten hun risicovogels (hoenderachtigen, watervogels, loopvogels) afschermen van wilde vogels. En van de uitwerpselen van wilde vogels.

Vul uw postcode in op de kaart en controleer of u in een beperkingszone zit. Dit zijn donkergroen- of roodgekleurde zones in een straal van 10 kilometer rondom een uitbraak van vogelgriep. 

Lees meer over welke vogelsoorten risicovogels zijn.

Bezoekverbod voor locaties die risicovogels houden

Er is een verbod op bezoek aan alle bedrijven en locaties met risicovogels. Zoals hoenderachtige, watervogels en loopvogels. Alleen personeel en dierenartsen zijn toegestaan, maar moeten zich houden aan het hygiëneprotocol.

Voor bezoek aan dierentuinen en kinderboerderijen gelden uitzonderingen:

  • Dierentuinen mogen bezoek ontvangen als hun risicovogels in een volière zitten. Daarnaast moeten zij zich aan bepaalde Europese regels van de dierengezondheidswetgeving houden. 
  • Kinderboerderijen mogen bezoek ontvangen. Maar moeten bezoekers weghouden uit de verblijfplaats waar risicovogels gehouden worden.