Landelijke maatregelen bij uitbraak vogelgriep

Bij een uitbraak van vogelgriep kan de overheid verschillende landelijke extra maatregelen nemen om eventuele verdere verspreiding van vogelgriep tegen te gaan. Voorbeelden van maatregelen zijn dat vogels binnen moeten blijven (ophokplicht). En dat er extra regels voor het vervoer van pluimvee zijn.

Ophokplicht voor pluimveebedrijven

Bij een uitbraak van vogelgriep moeten pluimveebedrijven hun vogels binnenhouden. In bijvoorbeeld een afgesloten schuur of loods. Dit geldt voor de bedrijven die vogels houden en daaraan verdienen. Zoals bedrijven die pluimvee houden voor vlees en eieren. Vanaf 24 april 2024 geldt er geen ophokplicht meer in Nederland.

Houd bij vogelgriep de kaart met een actueel overzicht van de regio's waar de ophok- en afschermplicht van toepassing is in de gaten.

Risico op besmetting

Er is op dit moment wereldwijd een uitbraak van vogelgriep. Bekijk voor het aantal besmettingen in Nederland en andere landen in Europa de kaart met door vogelgriep besmette dode wilde vogels.

Extra regels voor vervoer

Voor commerciële houders van hoenderachtigen, ganzen en eenden gelden bij een uitbraak extra vervoersregels. Bij een uitbraak van vogelgriep mag vervoeren alleen:

Commerciële houders die hun eenden en kalkoenen naar het slachthuis vervoeren, hoeven geen klinische inspectie te laten doen.

Aanscherping meldplicht

Als vogelgriep voorkomt in Nederland, moeten pluimveehouders eerder melding maken bij verhoogde sterfte van bijvoorbeeld leghennen en vleeskuikens.

Afschermplicht voor hobbyhouders met risicovogels

Bij een uitbraak van vogelgriep moeten particuliere vogelhouders, houders van kinderboerderijen en dierentuinen hun risicovogels (hoenderachtigen, watervogels, loopvogels) afschermen van wilde vogels. En van de uitwerpselen van wilde vogels. Lees meer over welke vogelsoorten risicovogels zijn. Op dit moment geldt er geen afschermplicht.

Regels bezoek voor de commerciële sector

Er is een verbod op bezoek aan alle commerciële bedrijven en locaties met risicovogels. Zoals hoenderachtige, watervogels en loopvogels. Bezoek is toegestaan, maar bezoekers moeten zich houden aan het hygiëneprotocol. En zij moeten zich registreren. 

Voor dierentuinen gelden er geen regels voor bezoekers. Het contact tussen bezoekers en vogels in vogelverblijfplaatsen is namelijk gering. En de kans op besmetting is klein.