Welke maatregelen gelden voor mij als pluimveehouder tijdens vogelgriep?

U moet uw pluimvee ophokken en mag geen bezoek ontvangen. Daarnaast moet u bij zieke vogels direct een dierenarts om raad vragen. Bij een verdenking van vogelgriep maakt u een melding bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Extra regels voor vervoer

Voor commerciële houders van hoenderachtigen, ganzen en eenden gelden extra vervoersregels. Vervoeren mag alleen:

  • van bedrijf naar bedrijf zonder tussenstop;
  • volgens hygiëneprotocollen;
  • en na een klinische inspectie.

Deze regels gelden ook voor commerciële houders die hun eenden en kalkoenen naar het slachthuis vervoeren.

Ophokplicht

U moet uw pluimvee binnenhouden in een afgesloten ruimte, zoals een loods of een schuur.

Ziek pluimvee verplicht melden

Vraag uw dierenarts meteen om raad bij een zieke vogel. Meld een verdenking van vogelgriep direct bij de NVWA. 

Maatregelen voor strooisel eenden en kalkoenen

Bewaar strooisel voor eenden en kalkoenen altijd afgedekt op uw erf. Of binnen. Op die manier komt het niet in contact met uitwerpselen van besmette wilde vogels.

Reinig uw banden van karretjes waarmee u strooisel naar verschillende stallen rijdt. Bekijk het hygiëneprotocol voor strooisel voor alle maatregelen voor strooisel van eenden- en kalkoenbedrijven.

Bezoekverbod

U mag geen bezoek ontvangen tenzij dit noodzakelijk is voor diergezondheid. Alleen personeel en dierenartsen mogen uw bedrijf bezoeken. U moet voorkomen dat personeel vogelgriep verspreidt. Personeel en dierenartsen komen schoon de stallen in, en verlaten de stallen pas na omkleden en wassen. Zorg voor voldoende haarnetjes, handschoenen en mondkapjes in uw bedrijf. Lees alle hygiënemaatregelen in het Hygiëneprotocol