Welke maatregelen gelden voor mij als pluimveehouder tijdens vogelgriep?

Bij een uitbraak van vogelgriep kan de overheid u verplichten om uw pluimvee op te hokken.  Dit hangt af van de regio waar de ophokplicht geldt. Daarbij kunnen extra vervoersregels gelden en kan er een bezoekverbod zijn. Bij verdenking van vogelgriep maakt u een melding bij het Landelijk meldpunt dierziekten.

Ophokplicht

Als in uw regio de ophokplicht geldt, dan moet u uw pluimvee binnenhouden in een afgesloten ruimte, zoals een loods of een schuur. Er is een kaart met een actueel overzicht van locaties en gebieden waar maatregelen tegen vogelgriep gelden. Hier kunt u op postcode naar specifieke locaties zoeken. 

Maatregelen voor strooisel eenden en kalkoenen

Bewaar strooisel voor eenden en kalkoenen altijd afgedekt op uw erf. Of binnen. Op die manier komt het niet in contact met uitwerpselen van besmette wilde vogels.

Reinig de banden van de karretjes waarmee u strooisel naar verschillende stallen rijdt. Bekijk het hygiëneprotocol voor strooisel voor alle maatregelen voor strooisel van eenden- en kalkoenbedrijven.

Extra regels voor vervoer

Voor commerciële houders van hoenderachtigen, ganzen en eenden gelden extra vervoersregels. Vervoeren mag alleen:

Ook gelden extra regels voor commerciële houders die hun eenden en kalkoenen naar het slachthuis vervoeren. Vervoeren mag alleen:

Regels voor bezoekers

U mag alleen bezoekers op uw bedrijf ontvangen als zij zich houden aan het hygiëneprotocol. En als zij zich registreren. U  moet namelijk voorkomen dat bezoekers vogelgriep verspreiden. Alle bezoekers komen schoon de stallen in, en verlaten de stallen pas na omkleden en wassen. Zorg voor voldoende haarnetjes, handschoenen en mondkapjes in uw bedrijf. Lees alle hygiënemaatregelen in het Hygiëneprotocol voor bezoekers van pluimveebedrijven

Ziek pluimvee verplicht melden

Bij vogelgriep, of een verdenking hiervan, moet u een melding maken bij het Landelijk meldpunt dierziekten. Dit kan via het telefoonnummer +31 45 546 31 88. Bekijk hoe u kunt zien of een vogel vogelgriep heeft (symptomen) op de website van de NVWA.