Wat moet ik als pluimveehouder doen bij een uitbraak van vogelgriep vlakbij?

Als uw bedrijf binnen de zone waarin beperkingen gelden ligt van het besmette bedrijf, mag u bijvoorbeeld geen vogels, mest en eieren vervoeren. Als uw bedrijf op minder dan 3 kilometer van de brandhaard ligt, test de overheid ook een aantal van uw vogels op vogelgriep. 

De maatregelen die u moet nemen hangen af van uw afstand tot het besmette bedrijf. Daarnaast moet u zich houden aan de landelijke maatregelen tegen vogelgriep.

Binnen straal 1 kilometer; soms alle vogels laten ruimen

U moet in sommige gevallen uw pluimveebedrijf laten ruimen als deze binnen 1 kilometer van een besmet gebied ligt. Bijvoorbeeld als u een bedrijf heeft in een gebied waar veel andere pluimveebedrijven zijn.

Uw vogels worden gedood, de karkassen vernietigd en uw bedrijf ontsmet. Dat zijn enkele van de maatregelen bij een verdenking, besmetting of uitbraak van vogelgriep die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) neemt.

Vogels laten testen binnen een straal van 3 kilometer van een besmet bedrijf

U moet monsters laten nemen en een aantal vogels laten testen door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). De NVWA neemt hierover contact met u op. 

Beperking vervoer bedrijven binnen een straal van 10 kilometer van besmet bedrijf

Een vervoersverbod geldt voor:

  • vogels;
  • andere dieren;
  • eieren;
  • pluimveemest;
  • gebruikt strooisel;
  • dierlijke producten van bedrijven die vogels houden. Behalve als zij zich houden aan het hygiëneprotocol. Of als zij volgens de EU-regelgeving veilige producten vervoeren. 

Ontheffing vervoer ondanks vervoersverbod

Aangezien beperkingszones voor enkele weken ingesteld worden kunnen pluimveebedrijven problemen krijgen met dierenwelzijn of het niet kunnen inleggen van broedeieren op een broederij. Om deze problemen te voorkomen is het voor pluimveebedrijven mogelijk pluimvee en broedeieren te verplaatsen vanaf het bedrijf, maar hiervoor gelden strenge eisen. Om een dergelijke  verplaatsing mogelijk te maken moet een ontheffing aangevraagd worden bij de NVWA. De NVWA bekijkt dan of het pluimveebedrijf aan de eisen voldoet, als dit het geval is krijgt het pluimveebedrijf een ontheffing voor het verplaatsen van dieren of broedeieren. Voor iedere verplaatsing van pluimvee of broedeieren moet een nieuwe ontheffing aangevraagd worden via onderstaande linken:

Let op! Er geldt een aanvraagtijd van 2 werkdagen, waarbij de aanvraag uiterlijk om 8:00 twee werkdagen voor gepland transport volledig ingevuld binnen moet zijn om in behandeling te nemen. M.a.w. aanvraag voor 8:00 op maandag geldt voor transport op woensdag.

Er worden 2 uitzonderingen gemaakt met betrekking tot de aanvraagtijd:

  1. In geval van PCR-onderzoek mogen deze uitslagen uiterlijk om 8:00 één werkdag voor het geplande transport nagezonden worden (de aanvraag zelf moet dus wel al eerder gedaan worden).
  2. De eerste 72 uur na een nieuwe HPAI-uitbraak zal er met betrekking tot vervoer van eendagskuikens vanaf een broederij naar een stal in het kader van dierenwelzijn flexibel omgegaan worden met de aanvraagtijd mits de capaciteit van de NVWA dit ook toe laat.

Neem contact op met de NVWA als u vragen heeft over andere mogelijke uitzonderingen.

Contactonderzoek naar risico’s op nieuwe besmettingen vogelgriep

Bij een besmetting op een bedrijf doet de NVWA altijd een zogenoemd traceringsonderzoek. Zij kijkt dan naar alle mogelijke contacten tussen het besmette bedrijf en andere locaties. Als blijkt dat die contacten een besmetting kunnen veroorzaken, dan kan de overheid besluiten om extra maatregelen te treffen.