Wat moet ik als pluimveehouder doen bij een uitbraak van vogelgriep vlakbij?

Als uw bedrijf op minder dan 10 kilometer ligt van het besmette bedrijf, mag u bijvoorbeeld geen vogels, mest en eieren vervoeren. Als uw bedrijf op minder dan 3 kilometer van de brandhaard ligt, test de overheid ook een aantal van uw vogels op vogelgriep. 

De maatregelen die u moet nemen hangen af van uw afstand tot het besmette bedrijf. Daarnaast moet u zich houden aan de landelijke maatregelen tegen vogelgriep.

Binnen straal 1 kilometer; soms alle vogels laten ruimen

U moet in sommige gevallen uw pluimveebedrijf laten ruimen als deze binnen 1 kilometer van een besmet gebied ligt. Bijvoorbeeld als u een bedrijf heeft in een gebied waar veel andere pluimveebedrijven zijn.

Uw vogels worden gedood, de karkassen vernietigd en uw bedrijf ontsmet. Dat zijn enkele van de maatregelen bij een verdenking, besmetting of uitbraak van vogelgriep die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) neemt.

Vogels laten testen binnen een straal van 3 kilometer van een besmet bedrijf

U moet monsters laten nemen en een aantal vogels laten testen door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). De NVWA neemt hierover contact met u op. 

Beperking vervoer bedrijven binnen een straal van 10 kilometer van besmet bedrijf

Een vervoersverbod geldt voor:

  • vogels;
  • andere dieren;
  • eieren;
  • pluimveemest;
  • gebruikt strooisel;
  • dierlijke producten van bedrijven die vogels houden. Behalve als zij zich houden aan het hygiëneprotocol. Of als zij volgens de EU-regelgeving veilige producten vervoeren. 

Neem contact op met de NVWA als u vragen heeft over mogelijke uitzonderingen. 

Contactonderzoek naar risico’s op nieuwe besmettingen vogelgriep

Bij een besmetting op een bedrijf doet de NVWA altijd een zogenoemd traceringsonderzoek. Zij kijkt dan naar bezoeken tussen het besmette bedrijf en andere locaties. Als blijkt dat die bezoeken een besmetting kunnen veroorzaken, dan kan de overheid besluiten om extra maatregelen te treffen.