Landelijke maatregelen bij uitbraak vogelgriep

Sinds 26 oktober 2021 gelden landelijke maatregelen tegen vogelgriep. In sommige regio's moeten commerciële houders hun vogels ophokken en moeten particuliere houders hun risicovogels afschermen. Alle commerciële houders moeten eerder melding maken bij verhoogde sterfte van pluimvee. Het is in heel Nederland verboden om locaties met risicovogels te bezoeken, behalve voor bijvoorbeeld dierenartsen en personeel.  

Extra regels voor vervoer

Voor commerciële houders van hoenderachtigen, ganzen en eenden gelden extra vervoersregels. Vervoeren mag alleen:

  • van bedrijf naar bedrijf zonder tussenstop;
  • volgens hygiëneprotocollen;
  • en na een klinische inspectie.

Deze regels gelden ook voor commerciële houders die hun eenden en kalkoenen naar het slachthuis vervoeren.

Ophokplicht voor pluimveebedrijven

In sommige regio's moeten pluimveebedrijven hun vogels naar binnen brengen. In bijvoorbeeld een afgesloten schuur of loods. Het gaat dan om:

  • zogenoemde beperkingszones;
  • regio's waar de kans op besmetting door vogelgriep hoger is.

Vul uw postcode in op de kaart en controleer of u in een beperkingszone zit. Dit zijn donkergroen- of roodgekleurde zones in een straal van 10 kilometer rondom een uitbraak van vogelgriep. In gele zones is de kans op besmetting door vogelgriep hoger, daarom geldt ook daar een ophokplicht. 

Een ophokplicht geldt voor pluimveebedrijven die vogels houden en daaraan verdienen. Zoals bedrijven die pluimvee houden voor vlees en eieren. Bekijk de lijst met besmettingen van vogelgriep bij bedrijven.

Fazanten en loopvogels afschermen

Voor bedrijven met fazanten en loopvogels geldt de ophokplicht niet. Zij moeten hun dieren afschermen. En zo voorkomen dat ze in contact komen met wilde watervogels en hun uitwerpselen.

Risico besmetting scharrelpluimvee 

Vooral pluimvee dat buiten scharrelt, loopt risico. Deze dieren komen makkelijker in contact met besmette wilde vogels en -watervogels. Bekijk de kaart met door vogelgriep besmette dode wilde vogels

Aanscherping meldplicht

Als vogelgriep voorkomt in Nederland moeten pluimveehouders eerder melding maken bij verhoogde sterfte van bijvoorbeeld leghennen en vleeskuikens.

Afschermplicht voor hobbyhouders met risicovogels

Particuliere vogelhouders, kinderboerderijen en dierentuinen moeten in de sommige regio's hun risicovogels weghouden van wilde vogels en -watervogels. En van de uitwerpselen van wilde vogels. Bijvoorbeeld door risicovogels in een volière te houden. Het gaat dan om:

  • zogenoemde beperkingszones;
  • regio's waar de kans op besmetting door vogelgriep hoger is.

Vul uw postcode in op de kaart en controleer of u in een beperkingszone zit. Dit zijn donkergroen- of roodgekleurde zones in een straal van 10 kilometer rondom een uitbraak van vogelgriep. In gele zones is de kans op besmetting door vogelgriep hoger, daarom geldt ook daar een afschermplicht. 

Lees meer over welke vogelsoorten risicovogels zijn.

Bezoekverbod voor locaties die risicovogels houden

Er is een verbod op bezoek aan alle bedrijven en locaties met risicovogels. Zoals hoenderachtige, watervogels en loopvogels. Alleen personeel en dierenartsen zijn toegestaan, maar moeten zich houden aan het hygiëneprotocol.

Voor bezoek aan dierentuinen en kinderboerderijen gelden uitzonderingen:

  • Dierentuinen mogen bezoek ontvangen als hun risicovogels in een volière zitten. Daarnaast moeten zij zich aan bepaalde Europese regels van de dierengezondheidswetgeving houden. 
  • Kinderboerderijen die geen geld verdienen aan het houden van dieren, mogen bezoek ontvangen. Maar moeten bezoekers weghouden van plekken waar risicovogels opgesloten of afgeschermd zitten.