Heb ik recht op de tegemoetkoming schoolkosten deeltijders?

In het voortgezet onderwijs of voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) kunt u als volwassene tegemoetkoming schoolkosten deeltijders krijgen. U moet dan wel een opleiding in deeltijd volgen. Daarnaast zijn er andere voorwaarden.

Voorwaarden tegemoetkoming schoolkosten deeltijders

U heeft recht op de tegemoetkoming voor deeltijders als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U staat ingeschreven voor een deeltijdopleiding in het voortgezet onderwijs of het voortgezet volwassenen onderwijs (vavo).
  • Uw opleiding is minimaal 270 lesminuten per week.  Of uw schriftelijke opleiding bestaat uit minimaal 2 vakken.
  • U bent Nederlander of daaraan gelijkgesteld.
  • Uw inkomen (en dat van uw partner) is niet te hoog.
  • Uw opleiding is erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Op de site van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) kunt u de tegemoetkoming schoolkosten deeltijders aanvragen

Hoogte tegemoetkoming schoolkosten deeltijders

De vergoeding bestaat uit een bijdrage in het cursusgeld (onderwijsbijdrage) en een tegemoetkoming in de schoolkosten. De hoogte van de tegemoetkoming deeltijders hangt af van uw inkomen.

Tegemoetkoming schoolkosten voor voltijdopleiding

U kunt ook een tegemoetkoming schoolkosten deeltijders aanvragen als u een voltijdopleiding volgt. U moet dan wel 30 jaar of ouder zijn.