Waar vind ik een overzicht van erkende opleidingen?

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft 3 registers met erkende opleidingen. Voor het particulier voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) is dat het register Niet-bekostigde educatie. Voor het hoger onderwijs (hogescholen en universiteiten) is dat het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). Voor het mbo is dat het Centraal Register Beroepsopleidingen (Crebo). 

3 registers met erkende onderwijsinstellingen

Er zijn 3 lijsten voor erkende onderwijsinstellingen:

  • een register voor particulier voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo);
  • een register voor mbo-opleidingen;
  • een register voor opleidingen in het hoger onderwijs.

Voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs zijn geen aparte registers.

Register particulier vavo

In het register Niet-bekostigde educatie staan alle erkende particuliere scholen voor voortgezet algemeen volwassenen onderwijs (vavo). Het ministerie van OCW publiceert dit register aan het begin van elk schooljaar.

Register erkende mbo-opleidingen

De erkende mbo-opleidingen vindt u in het Centraal Register Beroepsopleidingen (Crebo). De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) houdt dit register bij.

Register erkende opleidingen hoger onderwijs

Het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) is een overzicht van de erkende hogescholen en universiteiten in Nederland. DUO houdt dit register bij.