Ontwerp Besluit NLQF

Het besluit gaat onder meer over de aanwijzing van het Nationaal coördinatiepunt NLQF en de vaststelling van de kwalificatieniveaus van het NLQF. Het gaat om het Nederlandse Kwalificatieraamwerk NLQF.

Ontwerp Besluit NLQF