Kamerbrief met beleidsreactie op eindrapportage regelluwe scholen

Minister Slob stuurt het eindrapport van het experiment 'Regelluwe scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs' naar de Tweede Kamer. Hij gaat in op de uitkomsten van de deelexperimenten en geeft hierbij zijn beleidsreactie.