Hoe meld ik me aan voor een fixusopleiding?

Aanmelden voor een fixusopleiding gaat via Studielink. Per studiejaar mag u zich voor maximaal 2 opleidingen met een beperkt aantal plaatsen aanmelden.

Opleidingen met een numerus fixus

Sommige opleidingen aan hbo en universiteit hebben een beperkt aantal plaatsen. Zij kunnen dan een numerus fixus instellen. Deze opleidingen laten dan niet meer studenten toe dan tevoren is vastgesteld. U kunt op de lijsten met fixusopleidingen per studiejaar zien of voor de opleiding van uw keuze een numerus fixus geldt.

Selectie voor een fixusopleiding

Melden zich te veel studenten aan voor de fixusopleiding? Dan kan de opleiding studenten toelaten op basis van selectie of door te loten. Of door een deel van de studenten te selecteren (bijvoorbeeld via een gesprek, motivatiebrief of test) en de resterende plaatsen te verdelen via loting.

Maximaal 2 aanmeldingen per studiejaar

Per studiejaar mag u zich voor maximaal 2 fixusopleidingen aanmelden. Dit mag dezelfde opleiding zijn op 2 verschillende onderwijsinstellingen. Voor de studies geneeskunde, tandheelkunde, fysiotherapie, verloskunde en mondzorgkunde geldt een uitzondering. Hier mag u maar voor 1 onderwijsinstelling kiezen. 

Deelnemen aan selectie vanuit het buitenland

Wilt u vanuit het buitenland deelnemen aan de selectieprocedure? Informeer dan bij de onderwijsinstelling naar de mogelijkheden.

Wanneer en waar aanmelden voor fixusopleiding

U kunt zich via Studielink aanmelden voor de opleiding. De uiterste aanmelddatum is tot en met 15 januari.

Maximaal 3 keer aanmelden voor fixusopleiding

U mag zich maximaal 3 keer aanmelden voor een bepaalde fixusopleiding. Dat betekent bijvoorbeeld dat u zich voor de opleiding psychologie (een fixusopleiding) over alle jaren en over alle instellingen maximaal 3 keer mag aanmelden. Maar het verschilt per instelling hoe vaak u mag meedoen aan hun selectieprocedure voor een bepaalde fixusopleiding. Een universiteit kan dus zelf bepalen dat iemand maar 1 keer mag meedoen aan de selectieprocedure voor een fixusopleiding aan die instelling.

Op Studielink staat hoeveel selectiepogingen u heeft gedaan.