Welke vreemde talen krijg ik in de bovenbouw van havo en vwo?

In de bovenbouw van havo en vwo heb je verplicht Engels. Je doet ook eindexamen in Engels. Op het atheneum moet je eindexamen doen in een 2e moderne vreemde taal. Op het gymnasium is Latijn of Grieks verplicht als eindexamenvak. Naast Engels kun je kiezen voor andere moderne vreemde talen. Dit is afhankelijk van het aanbod van de school.

Profielkeuzevak havo

Bij het profiel cultuur en maatschappij (havo) doe je verplicht een 2e vreemde taal naast Engels.
Je kunt een extra moderne taal als profielkeuzevak kiezen in de profielen cultuur en maatschappij en economie en maatschappij.

Vrije deel havo en vwo

In de bovenbouw van het havo en vwo kun je in het vrije deel ook vreemde talen kiezen. Dit kan alleen als de school deze taal aanbiedt. En de taal geen onderdeel is van het profiel.

Talen op startersniveau havo en vwo

Je kunt de volgende talen volgen op elementair niveau (startersniveau en gevorderd niveau):

  • Spaans;
  • Italiaans;
  • Russisch;
  • Arabisch;
  • Turks;
  • Chinees (alleen vwo).

Vrijstelling volgen 2e vreemde taal atheneum

Ben je leerling op het atheneum? Dan kun je in bepaalde gevallen vrijstelling krijgen voor een 2e moderne taal naast Engels. Bijvoorbeeld als je dyslexie hebt of een andere taal dan Nederlands of Fries als moedertaal. De vrijstelling is geen recht, het schoolbestuur beslist hierover. Voor het gymnasium geldt deze regeling niet. Daar is de 2e vreemde taal namelijk Latijn of Grieks.