Regels vuurwerk

Elk jaar vallen er veel gewonden door vuurwerk. Op 31 december 2019 en 1 januari 2020 zijn er 1300 mensen behandeld op een huisartsenpost of de spoedeisende hulp. Regels voor het bezit, afsteken, vervoer en kwaliteit van vuurwerk moeten vuurwerkletsel voorkomen. In verband met de druk op de zorg geldt tijdens de komende jaarwisseling een nationaal verbod op oudejaarsvuurwerk.

Verbod op bepaalde vuurwerkartikelen vanaf jaarwisseling 2020-2021

Ook na de jaarwisseling van 2021 naar 2022 blijven aan aantal soorten vuurwerk verboden. Het vuurwerkverbod geldt voor: 

 • vuurwerk uit categorie F3. De categorievermelding staat op de verpakking;
 • knalvuurwerk (zoals rotjes);
 • knalstrengen (zoals Chinese matten);
 • losse enkelschotsbuizen (zoals single shots);
 • vuurpijlen.

Vuurwerk regelgeving

De regels voor vuurwerk staan in verschillende regelingen. De belangrijkste zijn:

Er zijn bijvoorbeeld regels voor:

 • Vuurwerkvrije zones
  In jaren dat er geen landelijke vuurwerkverbod geldt, kan een gemeente gebieden aanwijzen waar helemaal geen oudejaarsvuurwerk afgestoken mag worden. In de Algemene Plaatselijke Verordening van uw gemeente staat dan waar in uw omgeving een vuurwerkverbod geldt. Lees meer over veilig vuurwerk afsteken.
 • Vuurwerk kopen
  Als er geen vuurwerkverbod geldt kunnen jongeren vanaf 16 jaar  oudejaarsvuurwerk kopen. Kinderen vanaf 12 jaar mogen categorie F1 fop- en schertsvuurwerk zoals sterretjes, fontijntjes en knalerwten kopen en afsteken. Per huishouden is maximaal 25 kg vuurwerk toegestaan.
 • Vuurwerk verkopen
  Oudejaarsvuurwerk verkopen mag normaalgesproken op 3 verkoopdagen. De verkoop van oudejaarsvuurwerk is in 2021 vanwege het vuurwerkverbod verboden.
 • Vuurwerk uit het buitenland
  Vuurwerk in het buitenland kopen mag alleen als dat voldoet aan de eisen van de Nederlandse wet. Dit jaar mag u dus alleen F1 vuurwerk, fop- en schertsvuurwerk kopen. Per auto mag u maximaal 25 kilo vervoeren. Daarnaast moet u ook rekening houden met de eisen die gelden in het land waar u vuurwerk inkoopt. Een Belgische verkoper registreert bijvoorbeeld alle kopers van bepaalde categorieën vuurwerk. Hiervoor heeft hij uw paspoort of identiteitsbewijs nodig.
 • Vuurwerk online kopen
  U mag geen vuurwerk kopen en thuis laten bezorgen.U mag vuurwerk alleen kopen en/of ophalen bij een legaal verkooppunt. Een legaal verkooppunt voldoet aan veiligheidseisen en wordt daarop gecontroleerd. De politie werkt samen met de Inspectie voor Leefbaarheid en Transport om postpakketten met vuurwerk tegen te houden. Niet alleen de verkoop van illegaal vuurwerk is strafbaar, ook particulieren die (online) illegaal vuurwerk kopen zijn strafbaar. Postpakketbedrijven hebben een verantwoordelijkheid en onderscheppen pakketten met vuurwerk.
Beeld: ©Nationale Beeldbank
Vuurwerkverkooppunt
 • Illegaal vuurwerk
  Om ongelukken bij afstekers en omstanders zo veel mogelijk te voorkomen, wordt regelmatig bekeken welk vuurwerk geschikt is voor consumenten. Het is verboden om illegaal consumentenvuurwerk te kopen, af te steken en in bezit te hebben. Meld illegaal vuurwerk of overlast van vuurwerk bij de politie.

Importeur vuurwerk verantwoordelijk kwaliteit en veiligheid

Een importeur van vuurwerk is verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van het vuurwerk dat hij op de markt brengt. Ook heeft een importeur of handelaar een meldingsplicht bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor het  invoeren van vuurwerk in Nederland.

Verplicht gratis veiligheidsbril en aansteeklont meegeven

Vuurwerkverkopers zijn verplicht om gratis veiligheidsbrillen en aansteeklonten aan klanten mee te geven. Zij moeten ook uitleg geven over hoe u het vuurwerk veilig afsteekt.

Vuurwerkbril en afstand, ook bij F1 vuurwerk

Draag een bril bij het afsteken van F1 vuurwerk en houd voldoende afstand van mens en dier.