Regels vuurwerk

Tijdens de vorige jaarwisseling waren er 2535 incidenten met vuurwerk. Naar schatting 773 mensen (de meesten onder de 20) moesten voor behandeling naar een huisartsenpost of spoedeisende hulp. Om het aantal ongelukken terug te dringen, zijn er regels voor het bezit, afsteken, vervoer en kwaliteit van vuurwerk.  Sinds 2020 zijn de regels voor het afsteken van vuurwerk strenger geworden.

Regels voor vuurwerk afsteken en kijken

Bekijk ‘Wat moet ik weten als ik vuurwerk ga afsteken?’ om meer te lezen over:

  • wanneer u vuurwerk mag afsteken;
  • waar u vuurwerk mag afsteken;
  • hoe u veilig vuurwerk kunt afsteken.

Regels voor vuurwerk kopen en verkopen

Bekijk ‘Wat moet ik weten als ik vuurwerk koop?’ om meer te lezen over:

  • wanneer u vuurwerk mag kopen;
  • hoeveel vuurwerk u in huis mag hebben;
  • de minimumleeftijden om vuurwerk te kopen.

Importeur vuurwerk verantwoordelijk kwaliteit en veiligheid

Een importeur die vuurwerk op de markt brengt, is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van het vuurwerk. Ook moet een importeur of handelaar de  invoer van vuurwerk melden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De ILT controleert steekproefsgewijs de kwaliteit van vuurwerk. Veel getest vuurwerk voldoet niet aan de eisen. Het moet dan worden verbeterd. Als dat niet kan, moet het vuurwerk worden vernietigd. Gemiddeld wordt 20% van het geteste vuurwerk vernietigd.

Verbod op bepaalde vuurwerkartikelen

In 2022 geldt tijdens oud en nieuw geen vuurwerkverbod meer (zoals de afgelopen 2 jaar). Maar bepaalde soorten vuurwerk blijven verboden.

Bekijk welke vuurwerkproducten u (sinds 2020) niet meer in uw bezit mag hebben en ook niet mag afsteken.

Vuurwerk: regelgeving

De regels voor vuurwerk staan in verschillende regelingen. De belangrijkste zijn:

Vergroot afbeelding Vuurwerkverkooppunt
Beeld: ©Nationale Beeldbank
Vuurwerkverkooppunt.