Beperking vuurwerkoverlast

Veel mensen hebben last van het vuurwerk rond de jaarwisseling. Het gaat dan vooral om te vroeg afgestoken vuurwerk en illegaal knalvuurwerk. Het kabinet neemt maatregelen om deze overlast te beperken.

Hoe vuurwerkoverlast beperken?

  • Kortere afsteektijden voor vuurwerk
    Particulieren mogen alleen op oudejaarsavond tussen 18.00 en 02.00 uur vuurwerk afsteken. In die periode zijn de winkels gesloten en hoeven niet veel mensen per se naar buiten. En wie vuurwerk wil afsteken, heeft daarvoor voldoende tijd.
  • Extra controle op illegaal vuurwerk bij postpakketdiensten 
    Postpakketdiensten controleren extra op zwaar, illegaal vuurwerk. Particulieren kopen illegaal vuurwerk namelijk vaak via internet en krijgen dit dan per postpakket thuis afgeleverd. Als illegaal vuurwerk wordt ontdekt, neemt de Inspectie Leefomgeving en Transport dit in beslag en vernietigt het.