Beperking vuurwerkoverlast

Veel mensen en dieren hebben last van het vuurwerk rond de jaarwisseling. Het gaat dan vooral om te vroeg afgestoken vuurwerk en illegaal knalvuurwerk. Het kabinet neemt maatregelen om deze overlast te beperken.

Vuurwerkoverlast beperken

 • Beperkte afsteektijden voor vuurwerk  
  Particulieren mogen alleen op oudejaarsavond tussen 18.00 en 02.00 uur vuurwerk afsteken. In die periode zijn de winkels gesloten en hoeven niet veel mensen per se naar buiten. En wie vuurwerk wil afsteken, heeft daarvoor voldoende tijd. 
 • Houd rekening met elkaar 
  Niet iedereen vindt vuurwerk leuk of kan daar tegen. Vuurwerk afsteken moet veilig gebeuren. Het is belangrijk dat iedereen zich aan de regels houdt voor een veilige en feestelijke jaarwisseling. Dus gooi geen vuurwerk naar anderen of dieren en houd je je aan de afsteektijden.
 • Niet overal vuurwerk afsteken
  De gemeente kan gebieden aanwijzen waar het verboden is vuurwerk af te steken. U kunt zelf of met de buurt een vuurwerkverbod aanvragen via uw gemeente. De verwachting is dat een aantal gemeenten vanaf jaarwisseling 2020-2021 geen vuurwerk meer toestaan in de gehele gemeente.
 • Extra controle op (illegaal) vuurwerk bij postpakketdiensten
  Postpakketdiensten controleren extra op zwaar, illegaal vuurwerk. Vuurwerk mag niet met de post mee. Als de politie illegaal vuurwerk ontdekt, nemen ze dit in beslag en laten ze het vernietigen. Er komt een wetvoorstel om de kosten hiervan te kunnen verhalen op de bezitter.

Verbod op vuurwerk dat veel overlast en letsel geeft

Sinds 2020 zijn sommige vuurwerkartikelen verboden. De volgende vuurwerkartikelen mag u niet (meer) afsteken:

 • vuurwerk voor professionals (F3 en F4). De categorievermelding staat op de vuurwerkverpakking;
 • knalvuurwerk;
 • knalstrengen;
 • vuurpijlen;
 • enkelschotsbuizen (single shots).