Beslisnota verslag Milieuraad 20 december 2022

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota verslag Milieuraad 20 december 2022 (PDF | 1 pagina | 117 kB)