Beslisnota bij Kamerbrief met kabinetsreactie op rapport Algemene Rekenkamer over keuzes in het waterveiligheidsbeleid

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief met kabinetsreactie op rapport Algemene Rekenkamer over keuzes in het waterveiligheidsbeleid