Kamerbrief met kabinetsreactie op rapport Algemene Rekenkamer over keuzes in het waterveiligheidsbeleid

Minister Harbers (IenW) stuurt de Eerste Kamer de kabinetsreactie op het rapport 'Voorbij de dijk. Keuzes in het waterveiligheidsbeleid' van de Algemene Rekenkamer.

Kamerbrief met kabinetsreactie op rapport Algemene Rekenkamer over keuzes in het waterveiligheidsbeleid