Kamerbrief over appreciatie motie over nieuwe pomp bij gemaal in sluizencomplex IJmuiden

Minister Harbers (IenW) geeft zijn reactie (appreciatie) op de motie van de Tweede Kamerleden Vestering en Wassenberg (beiden PvdD). De motie ging over de visvriendelijkheid van de nieuw gekochte maalpomp van het gemaal bij IJmuiden.

Kamerbrief over appreciatie motie over nieuwe pomp bij gemaal in sluizencomplex IJmuiden (PDF) | 2 pagina's | (120,43 KB)