Deltascenarios-2024 Zicht op water in Nederland

Rapport van Deltares. De Deltascenario’s geven een totaalbeeld van ontwikkelingen die invloed hebben op het waterbeleid en het ruimtelijk beleid. Zoals klimaatverandering, activiteiten om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en sociaaleconomische ontwikkelingen.

Deltascenarios-2024 Zicht op water in Nederland