Afschrift brief Groot onderhoud Coenbrug en Coenweg

Afschrift van de brief van voormalig minister Van Nieuwenhuizen (IenW) aan de gemeente Zaanstad. De minister reageert op vragen van de gemeente over geluidshinder en fijnstof op de A8 tussen de N246 en knooppunt Zaandam.

Afschrift brief Groot onderhoud Coenbrug en Coenweg