Beslisnota bij Nota van wijziging Wet educatieve module

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Nota van wijziging Wet educatieve module (PDF | 2 pagina's | 122 kB)