Aanbiedingsbrief bij nota van wijziging Wet educatieve module

Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer een nota van wijziging over het wetsvoorstel voor wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), de Wet studiefinanciering 2000 (WSF 2000) en de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) 2020. Het wetsvoorstel gaat over de verankering van het experiment educatieve module en enkele andere aangelegen wijzigingen op het gebied van de lerarenopleiding.

Aanbiedingsbrief bij Nota van wijziging Wet educatieve module (PDF | 1 pagina | 181 kB)