Afschrift antwoordbrief aan vakorganisaties in het onderwijs

Afschrift van de antwoordbrief van de ministers Dijkgraaf (OCW) en Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs). De brief gaat over long covid bij onderwijspersoneel.

Afschrift antwoordbrief aan vakorganisaties in het onderwijs (PDF | 3 pagina's | 1,8 MB)