Mag ik met een pabodiploma lesgeven in het voortgezet onderwijs?

Met een pabodiploma mag u bepaalde vakken geven in het vmbo en praktijkonderwijs. Welke vakken dit zijn en in welke delen van het voortgezet onderwijs u bevoegd les mag geven, hangt af van uw diploma. 

Lesgeven in het voortgezet onderwijs
Diploma Schoolsoort Vakken
Pabodiploma en een certificaat ’Groepsleerkracht onderbouw vmbo basis- en kader’ Onderbouw vmbo basis- en kader Nederlands, wiskunde, rekenen en de keuzevakken vermeldt op uw certificaat: Engels, mens & maatschappij of mens & natuur
Pabodiploma, behaald op of na 1 augustus 2006 Praktijkonderwijs Nederlands, Engels, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, verzorging, muziek, handvaardigheid, tekenen en praktijk oriënterende vakken
Pabodiploma, behaald voor 1 augustus 2006 Praktijkonderwijs en vmbo klassen met alleen leerlingen met een lwoo-indicatie Nederlands, Engels, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, verzorging, muziek, handvaardigheid en tekenen (en praktijk oriënterende vakken in het praktijkonderwijs)
Pedagogische Academie, behaald 1971 - 1986 Praktijkonderwijs en vmbo

Nederlands en rekenen