Mag ik met een pabodiploma lesgeven als groepsleerkracht in de onderbouw vmbo basis/kader?

U mag met een pabodiploma lesgeven in de onderbouw (eerste twee leerjaren) van het vmbo basis/kader als u een aanvullend certificaat heeft. Zonder het aanvullende certificaat ‘Groepsleerkracht onderbouw vmbo basis/kader’ mag u niet lesgeven in deze leerwegen.

Pabo-gediplomeerden met certificaat staan bevoegd voor de klas

Pabo-gediplomeerden die (eerder) het certificaat ‘Groepsleerkracht onderbouw vmbo basis/kader’ hebben behaald staan bevoegd voor de klas in de onderbouw van het vmbo basis/kader. De regelgeving is hiervoor per februari 2019 aangepast. De bevoegdheid is persoonsgebonden en niet gerelateerd aan de school waar een pabo-gediplomeerde werkzaam is.

Opscholingstraject certificaat

De opscholing is bedoeld voor pabo-gediplomeerden die les geven of les willen geven in de onderbouw van het vmbo basis/kader. De opscholing leidt bij succesvolle afronding tot een certificaat ‘Groepsleerkracht onderbouw vmbo basis/kader’. Met het certificaat mag u lesgeven in de vakken Nederlands en rekenen-wiskunde en de keuzevakken die gekozen zijn bij het behaalde certificaat. De scholing richt zich op specifieke pedagogische, vakinhoudelijke en didactische kennis en vaardigheden gericht op vmbo-leerlingen. Het is niet nodig uw certificaat bij DUO te registreren.

Hogescholen die het opscholingstraject aanbieden

Het scholingstraject ‘Groepsleerkracht onderbouw vmbo basis/kader’ is te volgen bij de volgende hogescholen:

Tegemoetkoming studiekosten tot en met 15 oktober 2023

U kunt een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming van de studiekosten. Via de subsidieregeling korte scholingstrajecten vo kunt u een vergoeding van 80% van de totale scholingskosten krijgen (met een maximum van € 6.000). U moet de subsidie aanvragen binnen 8 weken na de datum op uw factuur.

Lesgeven zonder certificaat

Geeft u (al) les aan de onderbouw vmbo basis/kader zonder hiervoor bevoegd te zijn? Dan kan dit ter sprake komen bij een onderzoek naar uw bevoegdheid door de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs zal vragen naar de aanwezigheid van het certificaat ‘Groepsleerkracht vmbo-onderbouw basis/kader’. Beschikt u niet over het certificaat? Dan zal de inspectie informeren of de opleiding hiervoor wordt gevolgd.

Vragen over de opscholing of regelgeving

Heeft u vragen over het opscholingstraject? Dan kunt u contact opnemen met één van de acht hogescholen die dit traject aanbieden.