Wanneer betaal ik wettelijk collegegeld en wanneer instellingscollegegeld?

Als u studeert aan een universiteit of hogeschool moet u collegegeld betalen. Er zijn 2 soorten collegegeld: het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld. Het hangt van uw situatie af welk collegegeld u betaalt.

Wettelijk collegegeld betalen

U betaalt wettelijk collegegeld als u voldoet aan de voorwaarden. U staat bijvoorbeeld ingeschreven bij een hogeschool of universiteit die door de overheid wordt bekostigd. De meeste studenten betalen wettelijk collegegeld.

De overheid bepaalt jaarlijks de hoogte van het wettelijk collegegeld. De hoogte is aan alle onderwijsinstellingen gelijk.

Wettelijk collegegeld voor 2e studie

Voor een 2e studie betaalt u het wettelijk collegegeld als u:

  • een associate degree-, bachelor- of masteropleiding heeft afgerond, maar voor de 1e keer een opleiding volgt op het gebied van onderwijs of gezondheidszorg. Of een opleiding onder zorgopleidingen of onderwijsopleidingen valt, kunt u nagaan in het centraal register opleidingen hoger onderwijs (CROHO) bij DUO.
  • u de 2e opleiding bent gestart tijdens een 1e opleiding. U moet deze 2e opleiding dan zonder onderbreking gevolgd hebben. Ook na het behalen van een graad voor de 1e opleiding.

Instellingscollegegeld betalen

U betaalt instellingscollegegeld als u voldoet aan de voorwaarden. U heeft bijvoorbeeld al een opleiding afgerond aan een bekostigde instelling, en start aan een 2e opleiding. Sommige universiteiten en hogescholen bepalen zelf de hoogte van het collegegeld, bijvoorbeeld particuliere instellingen. U betaalt dan ook instellingscollegegeld. 

De hoogte van het instellingscollegegeld kan verschillen per opleiding en per groep studenten. Het instellingscollegegeld mag nooit lager zijn dan het wettelijk collegegeld, behalve bij joint degrees.

Wilt u meer weten over het instellingscollegegeld, neem dan contact op met de onderwijsinstelling.

Collegegeldkrediet

U kunt naast uw studiefinanciering extra geld lenen om uw collegegeld mee te betalen. Dit is het collegegeldkrediet. Hoe meer collegegeld u moet betalen, hoe meer geld u kunt lenen. Na uw studie moet u het geleende bedrag terugbetalen. Over het collegegeldkrediet betaalt u rente.