Uitvoeringstoets UWV op wetsvoorstel wijziging kostendelersnorm Toeslagenwet

Uitvoeringstoets door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) op het voorstel tot wijziging van de kostendelersnorm binnen de Toeslagenwet. 

Uitvoeringstoets UWV op wetsvoorstel wijziging kostendelersnorm Toeslagenwet (PDF | 13 pagina's | 717 kB)

Doel van het voorstel is het voorkomen dat jongeren dak- of thuisloos worden na het bereiken van de leeftijd van 21 jaar (vanaf dat moment telt de jongere in de huidige wet- en regelgeving mee voor de kostendelersnorm en wordt de medebewoner met een uitkering gezien als alleenstaand woningdeler).