Informatievoorziening-strategie Sociale Verzekeringsbank 2021-2025

De IV-Strategie SVB 2021-2025 beschrijft de informatievoorziening van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) gedurende de komende vijf jaar (2021–2025); het geheel van mensen, middelen, maatregelen en processen, gericht op de informatiebehoefte van de klanten, ketenpartners, overige stakeholders en de SVB zelf.

Informatievoorziening-strategie Sociale Verzekeringsbank 2021-2025 (PDF | 74 pagina's | 4,9 mB)