Bijlage 2: overzicht LIV naar werkgeversgrootte

Overzicht van het uitbetaalde bedrag aan Lage-inkomensvoordeel (LIV) naar omvang van de werkgever.

Bijlage 2: overzicht LIV naar werkgeversgrootte