Wie helpt mij bij re-integratie?

UWV of gemeenten begeleiden mensen met een uitkering bij hun re-integratie. Mensen zonder uitkering krijgen daarbij hulp van hun gemeente.

Re-integratie als u een uitkering ontvangt

Heeft u een uitkering en zoekt u werk? Dan kan uw gemeente of UWV u daarbij begeleiden. Zo kunt u met behoud van uw uitkering 2 maanden op proef werken als u weinig werkervaring heeft. Of een opleiding volgen als u geen diploma’s heeft.

Uitkering van UWV

Heeft u een uitkering op grond van 1 van de volgende wetten? Dan kan UWV u begeleiden bij het vinden van werk. UWV kan u begeleiden als u een uitkering heeft op grond van de:

 • Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA);
 • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (WAO);
 • Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ);
 • Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong);
 • Wet inkomensvoorziening voor oudere werklozen (IOW);
 • Werkloosheidswet (WW);
 • Ziektewet (ZW).

Uitkering van gemeente

Uw gemeente helpt u om werk te vinden als u een uitkering heeft op grond van de:

 • Participatiewet; 
 • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ);
 • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW);
 • Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz);
 • Algemene Nabestaandenwet (Anw).

Re-integratie als u niet werkt en geen uitkering heeft

Heeft u geen uitkering en wilt u (weer) aan het werk? Dan kan uw gemeente u misschien helpen bij uw re-integratie. U schrijft zich dan eerst in als werkzoekende bij UWV. Daarna beoordeelt de gemeente of u inderdaad hulp bij uw re-integratie nodig heeft.

Geen oneerlijke concurrentie met andere werkzoekenden

Uw gemeente beslist zelf op welke manier u begeleiding krijgt bij het vinden van werk. Hierbij moet de gemeente zorgvuldig te werk gaan. Want u mag geen oneerlijke voorrang op andere werkzoekenden krijgen, omdat de gemeente u helpt werk te vinden.

Re-integratie als u werkt

Kunt u door ziekte of een handicap uw werk niet meer doen zoals u dat gewend was? Samen met uw werkgever kunt u zoeken naar een oplossing. Bijvoorbeeld door een traplift of een aangepast toilet te plaatsen. Uw werkgever kan via UWV subsidie krijgen voor het aanpassen van uw werkplek.

Bij UWV kunt u zelf een voorziening aanvragen, bijvoorbeeld een vervoersvoorziening of persoonlijke hulp op de werkplek zoals een jobcoach of een tolk Nederlandse Gebarentaal.

Werkgever is eigen risicodrager

Wordt u arbeidsongeschikt en is uw werkgever een zogenoemde eigenrisicodrager voor de Ziektewet? Of is uw werkgever eigenrisicodrager voor de WGA? Dan betaalt hij zelf de kosten van uw uitkering en van uw re-integratie. Een eigenrisicodrager heeft ook de plicht u te begeleiden bij uw re-integratie. Uw werkgever kan u vertellen of hij eigenrisicodrager is of niet.

Voor vragen over uw re-integratie kunt u terecht bij UWV.