Beslisnota bij Kamerbrief over Kabinetsreactie op onderzoek uit het Verenigd Koninkrijk naar de vierdaagse werkweek

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over Kabinetsreactie op onderzoek uit het Verenigd Koninkrijk naar de vierdaagse werkweek