Beslisnota bij Kamerbrief overwerkbonus voor deeltijdwerkers

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief overwerkbonus voor deeltijdwerkers