Besluit op Woo-verzoek over alle documentatie omtrent Woo-besluiten Ongekend Onrecht

Besluit op een verzoek om informatie over alle onderliggende documenten en/of correspondentie over de bij BZK behandelde Wob-/Woo-verzoeken over de kabinetsreactie op het rapport Ongekend Onrecht. Het gaat om de documenten en/of correspondentie die leidden tot de besluiten van 24 januari 2023 en 13 maart 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over alle documentatie omtrent Woo-besluiten Ongekend Onrecht