Inventaris en documenten bij Woo-besluit over alle documentatie omtrent Woo-besluiten Ongekend Onrecht

Documenten bij een Woo-besluit over alle onderliggende documenten en/of correspondentie over de bij BZK behandelde Wob-/Woo-verzoeken over de kabinetsreactie op het rapport Ongekend Onrecht.

Inventaris en documenten bij Woo-besluit over alle documentatie omtrent Woo-besluiten Ongekend Onrecht